Course curriculum

 • 2

  Singing Lessons

  • Leasan 1 // Lesson 1: Rò Bhàn Ò

  • Leasan 2 // Lesson 2 – Puirt à beul

  • Leasan 3 // Lesson 3 - Òrain Luaidh

  • Leasan 4 // Lesson 4: Ial Ial Ial Ars a' Chailleach